Bevoegde verkeersregelaars

Volgens verkeersregelaars is het een probleem dat veel automobilisten niet weten dat zij volgens de Wegenverkeerswet verplicht zijn de aanwijzingen van de verkeersregelaar (VKR) op te volgen.

De onbekendheid met de wettelijke bevoegdheden van de verkeersregelaars leidt vaak tot weerstand bij automobilisten en daarmee tot agressie en geweld, constateerde de Inspectie SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een tijd geleden. De Inspectie SZW voerde 36 inspecties uit bij bedrijven die verkeersregelaars aanbieden. De meest geconstateerde overtredingen hebben betrekking op het nemen van onvoldoende maatregelen ter beheersing van agressie en geweld.

Twee maanden geleden las ik een artikel waar aandacht gevraagd werd voor de voetgangers op het zebrapad. De overstekende voetgangers zijn echter uit de gevarenzone als zij eenmaal aan de overkant zijn. De positie van beroepsverkeersregelaars is tijdens werkzaamheden soms nog kwetsbaarder op de weg, ondanks de hesjes en andere hulpmiddelen.

In mijn werk als VKR merk ik nog veel onbegrip omtrent wie we zijn en waarom wij er zijn. Er ontstaat vaak irritatie, sommigen volgen de aanwijzingen niet, anderen volgen ze met tegenzin, weer anderen weten niet wat ze inhouden of dat men ze conform het RVV art 82-84 moet opvolgen. Dit onbegrip is onder andere oorzaak van de vaak voorkomende irritatie en agressie waar wij mee te maken hebben. Belangrijk is dat het beroep “bevoegd verkeersregelaar” eens helder in beeld wordt gebracht naar de weggebruiker.

Wij staan er voor de veiligheid van iedereen, voor de voetgangers, onze overstekende kinderen, onze mannen die veilig onze wegen willen aanleggen en repareren, maar ook voor de automobilist die wij naar een parkeerplek leiden of waarschuwen voor naderend gevaar of files!

Tevens is een VKR ook geen wandelend navigatiesysteem of reisgids die men naar bepaalde winkels, de kortste route naar zijn bestemming e.d. moet vragen. Het veroorzaakt onnodige hinder voor vlotte en veilige verkeersdoorstroming, hetgeen ieder ten goede komt met het minste tijdverlies.

Daarom is het zeker belangrijk met wederzijdse rechten en plichten in de relatie verkeersregelaar en weggebruiker bekend te zijn. Wellicht ontstaat er meer begrip, daalt weer het aantal conflictsituaties en wordt een verkeerd beeld wat men heeft van VKR’s weggenomen, als men weet hoe het wel hoort.

Shares

Geef een reactie