Toch niet weer dezelfde fout?

Ongeveer een jaar geleden, op 24 juni 2020, versoepelde het kabinet in versneld tempo de coronamaatregelen, ging collectief op reces en ontmantelde de crisisorganisatie. Dat bleek een cruciale misstap. We hebben gezien wat er daarna gebeurde. Een volgende coronagolf diende zich aan. We werden onaangenaam verrast en waren niet meer goed voorbereid. Tot medio mei dit jaar hebben we doorlopend te maken gehad met een hoog aantal besmettingen en overvolle ic’s. Met als gevolg een stevig pakket aan coronamaatregelen. Ook nu dalen de besmettingsaantallen en ziekenhuisopnames in rap tempo en wordt het openingsplan versneld uitgevoerd. Er ontstaat een euforiestemming die verdacht veel lijkt op de situatie van vorig jaar. Hebben we wel geleerd en wordt er niet dezelfde fout gemaakt? Lees verder

Mariniers in verzet

Sinds 1989 is de defensieorganisatie meedogenloos gereorganiseerd. De inkt van het ene plan was nog niet droog of het andere reorganisatieplan diende zich alweer aan. Een herstructurering die niet vanuit efficiencyoverwegingen, maar vanuit ordinaire bezuinigingsmaatregelen is doorgevoerd. Decennialang is defensie een speelbal geweest van politiek gekleurde beslissingen. Kazernes zijn gesloten, eenheden zijn opgeheven, materieel is afgestoten, munitie werd schaars en de mogelijkheid tot oefenen werd drastisch ingeperkt. De krijgsmacht is tot op het bot uitgekleed in een tijdsframe waarbij het er niet veiliger op werd in de wereld. Ook de Nationale Veiligheid is daarmee geweld aangedaan. Lees verder