Roosteren blijft struikelblok voor beveiligers

In de cao voor de particuliere beveiliging is vastgelegd waar werkgevers, planners en werknemers zich aan moeten houden bij het bepalen van het rooster. Omdat we bij CNV Beveiliging toch nog best vaak vragen krijgen over roosteren, heb ik de feiten voor je op een rij gezet.

Een rooster voor 4 weken
Bij iedere donderdagse weekindeling krijg je een rooster voor 4 weken vooruit. In dat rooster staan voor de eerstvolgende week (vanaf zondag) je diensten; wanneer je precies moet werken. Voor de 3 weken daarna staan er tijdvakken. In het rooster moeten minimaal 8 vrije dagen zitten, waarvan 1 vrij weekend en 2 aaneengesloten vrije dagen.

Tijdvakken
Tijdvakken geven een indicatie van wanneer je waarschijnlijk gaat werken. In je rooster kunnen maximaal 20 tijdvakken en/of diensten zitten. Overal waar geen tijdvak of dienst staat, is vrije tijd. Tijdvakken mogen niet langer duren dan 10 uur, wel korter. Je daadwerkelijke werkuren worden 1 week van tevoren bepaald door de planner. Een fulltimer, of een parttimer met een groeimodelcontract, is maximaal 200 uur per periode van 4 weken beschikbaar. Voor een parttimer met vastmodelcontract geldt dit naar rato; heb je bijvoorbeeld een vastmodelcontract voor 50% dan moet je 100 uur beschikbaar zijn.

Veranderingen in het rooster
Stel, je bent ingeroosterd voor een tijdvak op maandag van 8-18 uur. Je werkgever vraagt of je van 7-17 ingeroosterd kan worden. Je ontvangt dan over 1 uur toeslag, het uur dat je eerder begint. Verandert je rooster weer terug naar 8-18 uur, dan heb je opnieuw recht op een uur (het uur dat je later begint). Voor élke verschuiving geldt: je hebt recht op de toeslag. Hoe hoog de verschuivingstoeslag is, hangt af van het moment waarop de verandering plaatsvindt. Hoe dichter bij de dienst, hoe hoger de toeslag:

 1. Tussen 28 en 8 dagen vantevoren, ontvang je 5% verschuivingstoeslag
 2. Tussen 7 en 2 dagen vantevoren, ontvang je 10% verschuivingstoeslag
 3. 1 dag vantevoren of op de dag zelf, betekent 20% verschuivingstoeslag.

In goed overleg
Wijzigen van je rooster kan alleen in goed overleg. Als jij en je werkgever samen besluiten dat het oké is dat je werktijd verandert, dan heb je recht op de verschuivingstoeslag. Als jij niet wilt werken volgens je nieuwe, gewijzigde rooster, dan kan je werkgever je 8x in een periode van 12 maanden verplichten om toch te werken. Van de andere kant kun jij 4x per 12 maanden een tijdvak blokkeren. Zo’n blokkade moet je 28 tot 21 dagen van tevoren aangeven. Blokkeer je een vrije dag, dan blijft dat een vrije dag. Blokkeer je een vroege dienst, dan blíjft dat een vroege dienst. Een parttimer met een groeimodel kan niet worden verplicht tot het werken van een extra dienst; ben je parttimer met een groeimodelcontract, dan kun je alleen verplicht worden om te verschuiven op dagen waarop al een tijdvak of dienst staat.

Niet opgeroepen
Word je niet opgeroepen terwijl er wél een dienst stond? Dan moeten tenminste 3 uur worden betaald. Aan het eind van de periode wordt gekeken of je aan je contracturen bent gekomen. Heb je ondanks de ingetrokken dienst je uren gemaakt, dan blijft het bij 3 uur loondoorbetaling.

Heb je je contracturen niet gewerkt, dan geldt dat je 3 uur betaald krijgt. De overige uren van de dienst krijg je wel betaald, maar ze gaan ook in je minurenpotje (behalve als die al vol is;dan krijg je álle uren betaald). Die uren moet je dan op een later tijdstip inhalen. Het minurenpotje wordt gevuld met maximaal 24 uur per periode; in totaal kunnen er niet meer dan 80 uur in het minurenpotje zitten.

Aletta Bulsink, CNV Dienstenbond

Aletta Bulsink, CNV Dienstenbond

Shares

11 thoughts on “Roosteren blijft struikelblok voor beveiligers

 1. patrick zegt:

  Nav het artikel roosteren blijft struikelblok ,heb ik nog een vraag: ik had volgende week de hele week tijdvakken staan en nu maar 2 diensten. Geldt dat ook voor mij van die 3 uur doorbetaling?

 2. Ik ben zelf binnen de beveiliging van de werkvloer gekomen. Ik lees hier volgens mij dat de beveiliger de problemen veroorzaken, ik denk dat de werkgever (planer) voor 80% schuldig is. er wordt niet in oplossingen gedacht maar in problemen met regels die eigelijk vertellen hoe en wat de oplossing is. De overige 20% is e mentaliteid van de beveiligers dit kan alleen opgelost worden door de werkgever. ik kan jullie daarbij helpen oplossen laats ongeveer 7 jaar geleden zat ik bij een bedrijf dat stond voor de deur van sluiting in 1 jaar tijd waren de cijfers weer groen geworden. Ik vondt dat het CAO niet goed werdt toegepast. Na dat ik de deur achter mij sloot was er een personeels groei gerealiceert 12 personen i.p.v. 65 wwérs er bij.

 3. Ik heb mij echt verbaasd over hoe gecompliceerd de werkgevers en bonden samen een CAO hebben opgesteld. Als de planners trainingen moeten gaan volgen om met de CAO te kunnen werken moet ik denken aan de slogan van de belastingdienst maar dan: moeilijker kunnen we het niet maken. Laten we in een krimpende markt proberen het eenvoudiger te maken en de werkgelegenheid in stand te houden.Waarbij ik zeker de beveiligers meer rust in de roosters gun, zodat zij in privéleven ook meer kunnen plannen.

 4. Het verbaast mij dat er zo eenzijdig naar het CAO gekeken wordt, zelf ben ik ook betrokken geweest bij onderhandelingen in het CAO verhaal. Het verbaast mij er valt een hoop winst uit te halen wanneer je het CAO toepast, om problemen op te lossen dien je als eerste in je eigen organistie te kijken. Ik zal om een paar waarde vragen over die vragen zal ik u iets vertellen. 1 hoeveel mensen heeft u in dienst (iedereen) 2 hoveel voor Full-timmers (160) 3 hoeveel voor minder uren en duur v/h contrakt. hoeveel 0 uren contracten. 4 hoe oud is uw planner en komt die van de werkvloer. 5 is er iemand verandwoordelijk voor de operationele dienst en komt deze van de werkvloer. Hou een ding goed in de gaten iedereen is belangrijk voor de organisatie.

 5. Beste Patrick,
  Bij de (donderdagse) weekindeling wordt je rooster verder ingevuld. Waar eerst tijdvakken stonden voor de week die volgt na de weekindeling, staan er nu diensten of niets. Waar geen diensten staan, is er sprake van vrije tijd.
  Had je in een week eerst 5 tijdvakken staan en krijg je vervolgens een rooster met maar 2 diensten, dan betekent dat dat je op de andere 3 dagen vrij bent. Je hebt geen recht op loon over de uren waar eerst tijdvakken stonden; ook niet de 3 uur waar jij het over hebt.

  Aan het eind van de loonperiode wordt gekeken hoeveel uur je uiteindelijk hebt gewerkt. Je hebt sowieso recht op het loon over je contracturen, ook als je minder hebt gewerkt.

 6. Beste mijnheer/mevrouw Van Wijk, de boodschap is beslist niet dat de beveiliger de veroorzaker van problemen is. We hebben afspraken gemaakt in de cao. Het is de bedoeling dat die afspraken werkgevers en werknemers helpen om de zaken goed te regelen. De cao biedt een houvast. CNV Beveiliging vindt dat het haar taak is om werknemers te informeren, zodat de gemaakte afspraken worden nagekomen en gerespecteerd.

 7. Planners moeten vaak en veel plannen. De druk op de plan kantoren is enorm, zo is het rooster dicht en zo staan er weer diensten open. Werkgevers moeten leidinggevende meer betrekken bij het roosteren in de nieuwe stijl. Wanneer planners en de daarbij behorende leidinggevende nauwer zouden samen werken met die leidinggevende op de werkvloer, komt het beter uit voor de werkvloer. Voorstel roosters van groepsleider/teamleiders zou het plannen een stuk aantrekkelijker maken.

 8. Beste Walter, zoals ik al aangaf liggen de problemen van de planner bij de werkgever en niet bij de planner. Ik ben bli dat ik heb gereorganiceerd, dit is een belediging voor de meeste werkgevers en dat is niet zo ze zouden het woord reorganiceren kunnen begrijpen als moderniceren. Zij zijn er de mensen voor nodig die verstand hebben van het CAO. Dit geld zelf voor groot en klein.

 9. een medewerker zal niet zo gauw aangeven dat het gaat om een verplichte verschuiving, zijn veel te bang om hun baan op het spel te zetten : dus een farce die regel en heeft dus geen enkele waarde, een wassen neus dus !!!

Geef een antwoord