Vijf tips om meer rendement uit beveiligingssystemen te halen

Macro-economische ontwikkelingen, zoals terrorismedreiging, toenemende cybercrime en economische onzekerheid, zetten de veiligheid van organisaties onder druk. De grens tussen fysieke veiligheid en IT-veiligheid wordt steeds vager, terwijl er voor elk beveiligingsonderdeel vaak nog op zichzelf staande systemen worden gebruikt. Dit zorgt voor een ongestructureerde informatiestroom, inefficiënties, onnodig hoge kosten en controleverlies. Vijf tips waarmee organisaties meer rendement uit hun veiligheidsbeleid en -systemen kunnen halen.

1. Realiseer totaaloverzicht
Organisaties krijgen te maken met steeds meer verschillende, vaak op zichzelf staande veiligheidssystemen (zoals voor camerabeveiliging, IT-beveiliging, toegangscontrole en brandbeveiliging). Dit resulteert in een overload aan informatie vanuit verschillende bronnen. Het risico is dat bedrijven controle verliezen en belangrijke signalen missen, met alle gevolgen van dien. Door de verschillende systemen zo veel mogelijk met elkaar te koppelen of zelfs totaal te integreren in één gebruikersinterface, zogeheten Physical Security Information Management (PSIM) software, kunnen bedrijven efficiënt en kostenverlagend werken. De informatie uit alle systemen wordt verzameld, gefilterd en beoordeeld. Op basis hiervan kunnen vervolgacties direct en vaak automatisch worden ingezet.

2. Optimaliseer vervolgacties
Veiligheidsmeldingen en -incidenten binnen een organisatie, zoals rookmeldingen of geweigerde toegang, kennen vaak een vergelijkbaar verloop. Het kost onnodig veel tijd om incidenten handmatig in kaart te brengen op het moment dat er een voorvalt. Een PSIM-oplossing biedt de mogelijkheid om incidenten te categoriseren en voor deze categorieën een beleid te ontwikkelen. Daarnaast is de informatie van alle gekoppelde systemen op en rondom het tijdstip van een gebeurtenis voorhanden en kan deze meegenomen worden in de besluitvorming voor eventuele vervolgacties. Organisaties zullen hiermee veel tijd besparen doordat incidenten (deels) al beoordeeld zijn en doordat er duidelijke richtlijnen en procedures klaarliggen voor vervolgacties.

3. Verbreed het begrip ‘veiligheid’
Moderne beheerplatformen bieden de mogelijkheid om niet alleen de veiligheidssystemen te beheren, maar ook andere facilitaire systemen met elkaar te verbinden zoals systemen voor verwarming, ventilatie, airconditioning, communicatie-infrastructuur en IT. Door de gegevens uit deze systemen te verzamelen en statistisch te analyseren, ontstaan er nieuwe bedrijfsinzichten. Zo kunnen er nieuwe mogelijkheden gevonden worden om kosten te besparen en om (bedrijfs)processen te optimaliseren.

4. Erken de nieuwe definitie van veiligheid
Nu er op technologisch gebied steeds meer mogelijk is, maken de taken binnen het vakgebied veiligheid een grote ontwikkeling door. De verschillende vormen van veiligheid komen steeds meer samen en dragen gezamenlijk bij aan een gestructureerd en professioneel veiligheidsconcept dat risico’s beperkt en een ongestoorde bedrijfsvoering nastreeft. Het is belangrijk dat organisaties veiligheid over de totale breedte aanpakken en verder kijken dan alleen fysieke veiligheid. Samenwerking met andere afdelingen vormt daarvoor de basis.

5. Zorg voor flexibiliteit
Organisaties zijn altijd in beweging en daarom is het verstandig te kiezen voor een flexibel veiligheidsbeleid en oplossingen die daarbij aansluiten. Vaak maken organisaties nog gebruik van traditionele standalone-oplossingen die niet met elkaar kunnen communiceren. Door het aanwenden van een overkoepelend, onafhankelijk integratie- en informatie-softwareplatform kunnen deze bestaande oplossingen allemaal in gebruik blijven en ontstaat er een geïntegreerd, schaalbaar en betrouwbaar veiligheidsconcept. Door het gebruik van open systemen en standaarden en een moderne IT-infrastructuur kunnen organisaties flexibeler zijn en maken ze innovatie nu en in de toekomst mogelijk.

Tyco Integrated Fire & Security: “Beveiliging heeft sinds de opkomst van informatietechnologieën een compleet nieuwe betekenis gekregen. Informatie is een op zichzelf staand product geworden en bedrijven worden meer en meer afhankelijk van kritische informatietechnologieën. Bedrijven doen er verstandig aan om te putten uit de waardevolle data die beschikbaar is en processen waar mogelijk te optimaliseren. Zo kunnen ze een betere ROI en doorlooptijd realiseren”

Shares

Geef een reactie