Perspectief arbeidsmarkt beveiliging minder gunstig

ECABO heeft onderzoek laten doen naar de baanopeningen in de beveiligingsbranche en de instroom van gediplomeerden. Het onderzoek is in het najaar van 2013 uitgevoerd.

De arbeidsmarktperspectieven geven een beeld van de discrepanties op de arbeidsmarkt en zijn daarmee van belang voor werkgevers voor bijvoorbeeld personeelsvoorziening, voor kans op werk van leerlingen, en de regionale arbeidsmarktbehoefte voor opleidingsinstellingen.

BeveiligersBij de presentatie van de resultaten wordt ingezoomd op twee kwalificaties: Beveiliger (niveau 2) en Coördinator beveiliging (niveau 3). In het onderzoek zijn niet alleen leerbedrijven bevraagd naar de behoefte aan personeel, maar zijn ook algemene economische ontwikkelingen meegenomen. Gecombineerd leverden de cijfers een arbeidsmarktperspectief op voor leerlingen (kans op werk) en voor werkgevers (ruimte op de arbeidsmarkt).

Voor werkgevers is er sprake van een ruime arbeidsmarkt voor gediplomeerd beveiligers eind 2014. In het noorden en oosten is het aanbod aan coördinatoren ruim, en in het noordwesten krap. Een krappe arbeidsmarkt betekent, dat werkgevers meer moeite zullen moeten doen om in hun personeelsbehoefte te kunnen voorzien.

Voor leerlingen is het arbeidsmarktperspectief berekend over vijf jaar. Landelijk gezien is het perspectief in deze periode matig voor recent gediplomeerden van de opleiding Beveiliger. Dat geldt ook voor het perspectief in vijf van de zes districten. Alleen in Noordwest is het arbeidsmarktperspectief voldoende. Daarmee is het perspectief ten opzichte van vorig jaar ongunstiger geworden.

Voor gediplomeerden van de opleiding Coördinator beveiliging is het landelijke arbeidsmarktperspectief net als vorig jaar voldoende, maar in het noorden en oosten is er sprake van een matig perspectief. Dat betekent, dat het aanbod van werkzoekenden daar groter is dan de vraag vanuit werkgevers. In het noordwesten is het perspectief juist ruim voldoende. Hierbij moet worden aangetekend, dat de respondenten hebben aangegeven op zoek te zijn naar coördinatoren met ruime ervaring in het beveiligingswerk.

De arbeidsmarktperspectieven zijn ook nog berekend voor de 35 arbeidsmarktregio’s. Daaruit blijkt, dat de regionale perspectieven voor leerlingen van de opleiding Beveiliger variëren van ‘voldoende’ tot ‘gering’, en bij Coördinator van ‘ruim voldoende’ tot ‘matig’.

Voor werkgevers varieert de typering van de arbeidsmarktruimte bij beveiliger van ‘zeer ruim’ tot ‘gemiddeld’ en bij coördinator van ‘ruim’ tot ‘krap’, aldus ECABO.

Shares

Geef een reactie